Friday, January 23, 2009

‘’KOSOVA’’ or ‘’KOSOVO’’

‘’KOSOVA’’ or ‘’KOSOVO’’

J.P. Maher Ph. D. Professor Emeritus of Linguistics Northeastern Ilinois University Chicago
To the Editors of City.Net

‘’Kosovo’’ is a Serbian place name, more fully ‘’kosovo polje’’, meaning ‘field (or plain) of blackbirds’. ‘’Kosovo polje’’ lies just outside the city of Prishtina.

Ornithology lesson:
Among North Americans, Australians, and South Africans, only ornithologists can identify the species in question. Kosovo’s ‘’black bird’’ is no crow, nor raven, no starling nor grackle, but ‘’turdus merula’’, European cousin of the North American rusty-bellied thrush (‘’turdus migratorius’’), which Yanks call the ‘’robin’’.

In Britain and Ireland ‘’robin’’ is the name of another species, ‘’erithacus rubecula’’. (The ‘’four and twenty blackbirds baked in a pie, of the English rhyme, were of the species’’merula’’, in Serbian called ‘’kos’’. From this term ‘’kosovo’’ is derived possessive adjective. Like America’s harbinger of spring, the black bird called ‘’kos’’ in Serbian language sings sweetly in the springtime and early summer.

For North Americans the feel of the Serbian place name ‘’Kosovo’’ can only be from a translation, Field of Robins’’.

Albanians have borrowed the word from the Serbs, whose once overwhelming majority was driven down, especially since the Congress of Berlin, by savage aggression from Albanians incited then and in WW I by Austria-Hungary and Germany, in World War II by Musolini’s puppet Albanians, and after WW II by the discriminatory ethnic cleansing of the Stalinist dictator Josip Broz.

Native Indian place names in America have no meaning in English:Eg. ‘’Michigan’’ means nothing in English. In Ojibwa ‘’Mishshikamaa’’ means ‘it is a big lake’.

Just so the place names of Ireland have transparent meaning in Gaelic but are meaningless tags in the colonialist English, eg. ‘’Dublin’’ is Gaelic ‘’dubh lin’’ ‘black pool’, and ‘’Kildare’’ is ‘’cildara’’ ‘church of the oak’.

Just so the name of the Serbian province of Kosovo are clear Serbian formations, but have no meaning in the Albanian language.

Proof of the Serbian origin of the name and the loanword status of the immigrant Albanian term is that the word ‘’Kosovo’’ has a clear etymology to anyone who knows a Slavic language, while Albanian ’’Kosova’’ is an opaque, meaningless place name in the Albanian language.
Kosovo is Serbian.
1997.


КОСОВО ИЛИ KOSOVA?

J.P. Maher, умировљени професор Лингвистике на Универзитету Илиноис, Чикаго

Косово је српски назив, потпуније, Косово поље, што значи поље, равница, пуно црних птица. Косово поље лежи непосредно уз град Приштину.

Орнитолошка лекција:
Међу Североамериканцима, Аустралијанцима, и Јужноафриканцима, само орнитолози могу да препознају врсту у питању из наслова. Црна птица косовска није врана, нити гавран, ни чавка, нити сврака, већ ``turdus merula``, европски рођак Североамеричке птичице сивкастог стомака (turdus migratorius), коју Јенкији зову `црвендаћ`.

У Британији и Ирској црвендаћ је назив за једну другу врсту, ’erithacus rubecula. (‘’ four and twenty blackbirds baked in a pie``) -24 црне птичице испечене у пити“: из ове енглеске брзалице су ’’merula’ примерци на српском језику „кос“. По овоме се види да је термин „косово“ присвојни придев именице „кос“.

Као и амерички весник пролећа, ова црна прица која се зове кос, пева лепо у пролећно и летње доба. За Североамериканце осећај за српски назив „косово“ може бити по преводу фразе „Field of Robins’’ (поље косова).

Албанци су позајмили ову реч од Срба који су некад као већина протеривани са Косова, нарочито после Берлинског конгреса, бруталном навалом Албанаца подстрекиваним Аустроугарима и Немцима у Првом светском рату, у Другом светском рату Мусолинијевим слугама Албанцима, и после Другог светског рата дискриминаторским етничким чишћењем стаљинистичког диктатора Јосипа Броза.

Изворни индијански називи места у Америци немају значење на енглеском језику:
Нпр.‘’Michigan’’ ништа не значи на енглеском, али на Ojibwa језику ‘’Mishshikamaa“ значи „Велико језеро“.

Такође називи места у Ирској имају шире значенје на галском, али су без значења на колонијалистичком енглеском језику, нпр. ’Dublin’’ је Gaelic ‘’dubh lin’’ ‘Црно језеро’, и ‘’Kildare’’ је ‘’cildara’’, ‘Храстова црква’.

С тим у вези српски назив за покрајину Косово је чист српски израз и нема значење на албанском језику.

Доказ српског порекла овог назива као и позајмљен статус овог појма од Албанаца имиграната је тај да реч „Косово“ има јасну етимологију свакоме ко мало познаје словенске језике, док албанско „Kosova’’ је нејасан беззначењски термин на албанском језику.
Косово је српско!
1997.

No comments: